نانو صدرا

نانو نیترات نقره

نانو نیترات نقره، قیمت نانو نیترات نقره، نانوذرات نیترات نقره، نیترات نقره قیمت، نیترات نقره ایرانی، نیترات نقره merck، خرید نیترات نقره، نیترات نقره مرک آلمان، فروش نیترات نقره، نیترات نقره صنعتی، نیترات نقره رقیق شده

قیمت نانو نیترات نقره یک گرمی

قیمت نانو نیترات نقره

قیمت نانو نیترات نقره یک گرمی در بازار با توجه به وارداتی یا تولید داخلی بودن آن، میزان خلوص و درجه کیفیت و مرغوبیت و برند محصول متفاوت می باشد. اما به طور کلی قیمت هر گرم از این ماده حدود ۴۰ هزار تومان میباشد. قیمت نانو نیترات نقره نانو …

توضیحات بیشتر »